Avatud riiklikud andmekogud – tunneli lõpus kumab valgus

Jätkan veel veidi Open Data e. avatud riiklike andmekogude teemadel. Teisipäeval toimus Praxise ja Avatud andmete kogukonna eestvedamisel avatud riigiandmete, ehk Open Government Data temaatiline koosviibimine, kuhu oli kogunenud üle 20 osalise erinevatest institutsioonidest: RISOst, justiitsministeeriumist, Riigikantseleist, statistikaametist. Kohal oli arendajaid, ühiskonnategelasi ja analüütikuid, kes omavad Eestis avatud andmete kättesaadavaks tegemisel olulist rolli.

Ürituse ettekannete ülevaate ning slaidid leiab www.opendata.ee lehelt, teemast huvitatutele hea lugemine. Tundub, et tunneli lõpus paistab valgus:

RISO poolt plaanis töötada välja Eesti avaliku teabe taaskasutuse (OpenData) kontseptsioon, vajadusel vajalike õigusaktide eelnõud ja esitada need aruteluks valitsusele. Samuti on loomisel soovitused riigiasutustele, kuidas teha kättesaadavaks andmed, mida saab masintöödeldavas formaadis alla laadida ja esitada need oma veebis, näiteks kujul “http://www.ministeerium.ee/opendata”. Riigiasutuste alla kuuluvad siinpuhul nii ministeeriumid, kui ka näiteks ametid ja allasutused, nagu Eesti Post.

Leave a Reply